Ambulight patiënteninformatie

Patiëntbrochure Ambulight PDT

Ambulight PDT® is een nieuwe behandelmethode voor basaalcelcarcinoom, de meest voorkomende vorm van huidkanker. Met Ambulight PDT kan ongeveer 30% van de patiënten met deze aandoening buiten het ziekenhuis of de kliniek worden behandeld.

Huidkanker vraagt om andere zorg

De incidentie van huidkanker heeft in de afgelopen jaren een alarmerende stijging laten zien die naar verwachting tot 2020 onverminderd zal doorzetten. Gertuud Krekels, als dermatoloog verbonden aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, vreest dat zonder ingrijpen wachtlijsten ontstaan, doordat de capaciteit van de dermatologische zorg voor diagnose, behandeling en follow-up achterblijft bij de toename van het aantal patiënten: “Dermatologen hebben nu al een halve dagtaak aan de zorg voor patiënten met huidkanker”. Ook vanuit kostenperspectief dreigt huidkanker een zware last te worden, door het beslag op medisch personeel, ruimte en apparatuur. Dit maakt reorganisatie van de zorg voor deze patiënten noodzakelijk.

Ambulante behandeling maakt het mogelijk

In 85% van de nieuwe gevallen van huidkanker gaat het om basaalcelcarcinoom. Ongeveer 30% van de basaalcelcarcinomen is relatief klein en oppervlakkig en wordt behandeld met PDT. Met ambulante PDT kunnen patiënten deze behandeling buiten het ziekenhuis of de kliniek ondergaan. 

Ambulight PDT 

Ambulight PDT is draagbare PDT, bestaande uit een oplaadbare batterij en pleisters met PDT-lampjes. Ambulight PDT reduceert de tijd die de patiënt in het ziekenhuis of de kliniek doorbrengt van minstens 3,5 uur tot 15 minuten per behandeling. Hierdoor komt capaciteit in de ziekenhuizen en klinieken vrij, die ingezet kan worden voor patiënten voor wie de thuisbehandeling niet geschikt is. Gertruud Krekels noemt deze PDT-thuisbehandeling dan ook “een aanwinst in de strijd tegen de huidkanker-tsunami”.

Minder pijnlijk 

De behandeltijd met Ambulight PDT is langer en de lichtintensiteit minder sterk dan bij reguliere PDT. Dit maakt deze vorm van PDT aanzienlijk minder pijnlijk. De effectiviteit, het bijwerkingenprofiel en de vereiste nazorg zijn gelijk aan die van reguliere PDT.

Volledig vergoed

De behandeling wordt, na verwijzing door de huisarts, vergoed door zorgverzekeraars.

Patiëntervaring

Lilian van Hezewijk is een van de eerste patiënten die is behandeld met Ambulight PDT. Zij vertelt over haar ervaringen.

Behandelcentra

De Ambulight PDT behandeling wordt aangeboden in de volgende behandelcentra.

bo medical 2015 - All Rights Reserved. Powered by Mees Frenkel Frank